Musikkforedrag L.O. Reitan - "grunnleggeren av Haugesunds musikkliv"

Er du etterkommer etter L.O. Reitan? Eller interessert i Haugesunds musikkliv rundt 1900?

Det handler om L.O. Reitan (Lorentz Oluf), født i Skogn i Nord-Trøndelag i 1834 og død i Haugesund i 1906. Han var organist i Levanger kirke, Avaldsneskirken og i Skåre kirke. I Haugesund virket han i tillegg som musikklærer i ulike instrumenter og som dirigent for kor og orkestre.

Han etterlot seg to barnekull og i Haugesund finnes mange etterkommere.

Inger Elise Reitan, har i en årrekke samlet kunnskaper om denne personen som er hennes oldefar og som omtales som ”grunnleggeren av Haugesunds musikkliv”. Hvem var han og hva brakte han med seg? Og hvordan var musikklivet han virket i?

Den 8. august 2017 kl 18.00 inviterer vi til en samling i Haugesund Billedgalleri med et musikalsk foredrag om L.O. Reitan. Inger Elise Reitan vil fortelle, spille musikk fra tiden og vise bilder. Øyvind Reitan deltar på fløyte. Etter foredraget blir det et sosialt samvær med bevertning og avslutning med en tur til hans grav på Christine Elisabeths Gravlund.

Arrangementet er åpent for alle interesserte, også ikke-Reitan’er og Reitan’er som bor andre steder enn i Haugesund. Vi ber alle være behjelpelige med å bekjentgjøre arrangementet til sine slektninger og andre interesserte.

Det blir en inngangsbillett for å dekke utgifter.

Av praktiske hensyn: påmelding innen 22 juli til:

Kirsten Mikkelsen
Epost: kirstenm44@gmail.com
Tlf. 902 09 416

Inger Elise Reitan
Epost: inger.e.reitan@nmh.no
Tlf. 41 42 07 50