MUNOR - klassisk konsert m/ fiolinist Magnus Boye Hansen