FAMILIEVERKSTED
Sep
17
1:00pm 1:00pm

FAMILIEVERKSTED

BAKUFIKU - SØNDAG 17. September, Kl 1300, HAUGESUND BILLEDGALLERI
“Klipp og lim et portrett”
Velkommen til barnas kunstklubb, BAKUFIKU søndag 17. September. Vi ser på utstillingen
“Portretter - på vandring i Rogaland” og snakker om portretter i dag. Etterpå har vi verksted
der vi klipper fra ukeblader og limer et eget portrett.
Påmelding sendes til Per Inge Iversen på mail perfektsirkel@gmail.com eller tlf 93473006

View Event →
FAMILIEVERKSTED - Monotypi med kjempestore blyanter
Aug
27
1:00pm 1:00pm

FAMILIEVERKSTED - Monotypi med kjempestore blyanter

BAKUFIKU - SØNDAG 27. August, Kl 1300, HAUGESUND BILLEDGALLERI
“Monotypi med kjempestore blyanter”
Velkommen til barnas kunstklubb, BAKUFIKU søndag 27. August. Denne gangen skal vi se
filmfestivalutstillingen og snakke om figurene i Tore Hansens arbeider. Etterpå blir det
verksted der barna får lage monotypi med kjempestore blyanter!
Påmelding sendes til Per Inge Iversen på mail perfektsirkel@gmail.com eller tlf 93473006

View Event →
Musikkforedrag om Lorentz O. Reitan - en av grunnleggerne av Haugesunds musikkliv
Aug
8
6:00am 6:00am

Musikkforedrag om Lorentz O. Reitan - en av grunnleggerne av Haugesunds musikkliv

Er du etterkommer etter L.O. Reitan? Eller interessert i Haugesunds musikkliv rundt 1900?

Det handler om L.O. Reitan (Lorentz Oluf), født i Skogn i Nord-Trøndelag i 1834 og død i Haugesund i 1906. Han var organist i Levanger kirke, Avaldsneskirken og i Skåre kirke. I Haugesund virket han i tillegg som musikklærer i ulike instrumenter og som dirigent for kor og orkestre. Han etterlot seg to barnekull og i Haugesund finnes mange etterkommere.

Inger Elise Reitan har i en årrekke samlet kunnskaper om denne personen som er hennes oldefar og som omtales som en som ”var med og grunnla Haugesunds musikkliv”. Hvem var han og hva brakte han med seg? Hvordan var musikklivet han virket i? Og hvilken musikk var det som ble spilt i et musikalsk Haugesundshjem på den tiden?

Den 8. august 2017 kl 18.00 inviterer vi til en samling i Haugesund Billedgalleri med et musikalsk foredrag om L. O. Reitan.

Inger Elise Reitan vil fortelle, spille musikk fra L.O.Reitans håndskrevne notebok og vise bilder. Brødrene Øyvind og Lorentz Reitan medvirker på fløyte. Etter foredraget blir det et sosialt samvær med enkel bevertning. Arrangementet avsluttes, for dem som ønsker det, med en tur til hans grav på Christine Elisabeths Gravlund.

Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Det blir en inngangsbillett for å dekke utgifter.

Kirsten Mikkelsen
Epost: kirstenm44@gmail.com
Tlf. 902 09 416

Inger Elise Reitan
Epost: inger.e.reitan@nmh.no
Tlf. 41 42 07 50

View Event →
Aase Texmon Rygh - evighetens form
Jan
22
2:00pm 2:00pm

Aase Texmon Rygh - evighetens form

«Jeg er veldig opptatt av ro. Jeg ønsker at folk skal lete etter en ro de mangler i seg selv og i tiden.»
Aase Texmon Rygh

En pioner
Aase Texmon Rygh (f. 1925) betegnes ofte som modernismens «Grand Old Lady» i norsk skulptur. I en alder av 27 år var hun den første til å introdusere abstrakt skulptur for den norske offentligheten. Til tross for mye motstand tidlig i karrieren, arbeidet hun med usedvanlig sikkerhet videre mot et stadig mer universelt abstrakt formspråk; mot skulpturer tuftet på matematiske prinsipper løsrevet fra tid og sted.

Evighetsskulpturer
Utstillingen er sentrert rundt Texmon Ryghs hovedverker: de såkalte møbiusskulpturene. Texmon Rygh oppdaget det matematiske møbiusprinsippet i det tekniske museet i Paris på 80-tallet. Et bånd vridd 180 grader før endene festes, som gir en form uten forside eller bakside, innside eller utside, begynnelse eller slutt. Texmon Rygh har skapt fem variasjoner over dette prinsippet: rund, stående, liggende, dobbel og trippel, i flere ulike materialer. Vi får i denne utstillingen oppleve alle fem i steinen diabas.

En sanselig opplevelse
Steinmøbiusene nærmest ber om å bli tatt på med sine mørke, kjølig glatte overflater og intrikate vridninger. Texmon Rygh er opptatt av kroppens relasjon til tredimensjonal kunst. For første gang i museumssammenheng gir vi med denne utstillingen publikum mulighet til å berøre disse unike verkene: Vi kan følge formen med hånden og således forstå prinsippet og oppleve materialet. For å understøtte det ordløse og sanselige ved skulpturene tonesettes de av «evighetsmusikk», det være seg abstrakte modernistiske verker uten klar begynnelse eller slutt, eller Bachs møbiusliknende komposisjoner.

Langt kunstnerskap
Utstillingen gir i tillegg et unikt innblikk i Aase Texmon Ryghs lange og innholdsrike kunstnerskap, i hennes liv og pionerskap. Vi får følge utviklingen fra noen av hennes tidligere arbeider, før hun hadde løsrevet seg helt fra kroppen som motiv, til abstrakte arbeider tuftet på ulike universelle matematiske prinsipper.

De siste årene har Texmon Rygh fått fornyet oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Hun regnes i dag som en av våre aller viktigste skulptører og er et forbilde for en rekke yngre kunstnere som arbeider med abstraksjon. 

View Event →